ESG platforma

Synesgy

Podporujeme udržitelný rozvoj a proces transformace společností. Prostřednictvím dat a informací motivujeme firmy  k udržitelnému podnikání.

CRIF vyvinul celosvětově dostupnou dotazníkovou platformu Synesgy, kterou jsme lokalizovali pro Česko. Máme dlouholeté znalosti v oblasti dat a informací, které jsme zúročili. Vyvinuli jsme globální digitální platformu, která shromažďuje a spravuje ESG data a informace, díky kterým je možné ověřit kritéria udržitelnosti jak u zákazníků, tak i dodavatelů.

Díky našemu algoritmu zjistíte, jak si počínáte v ESG oblastech.

Všechny společnosti musí být hodnoceny podle stejných principů, aby bylo možné získat srovnatelný obrázek o udržitelnosti podnikání. Je důležité znát dodavatelský řetězec, jen tak lze vybudovat strategii udržitelnosti.

Pro koho je Synesgy?

 • obchodní společnosti
 • banky a finanční instituce
 • státní instituce pro vypisování dotací na projekty pro dosažení uhlíkové neutrality
 • korporace včetně sesterských a dceřiných společností, které budou podléhat CSRD a budou nucené sbírat data o svých dodavatelích, uhlíkové stopě atd.
 • dodavatelé, ale i B2B zákazníci společností podléhajících CSRD

Jak to vlastně funguje?

Celému procesu ještě předchází podpis smlouvy mezi CRIF CZ a vedoucím dodavatelského řetězce.

1

Nahrání dodavatelského portfolia do Synesgy

2

Rozeslání pozvánek a vyplnění dotazníku

3

Automatizovaná kontrola a zpracování ESG skóre

4

Zaslání certifikátu s ESG skóre s 12 měsíční platností

ESG skóre může získat každá společnost. Pro získání skóre stačí vyplnit dotazník a ESG skóre se vygeneruje automaticky.

Celé hodnocení je postavené na dotazníku, který se skládá ze dvou částí – obecné a sektorově specifické. Druhá zmíněná část zahrnuje specifické otázky pro vybrané odvětví.

Obecná část
 • Informace o podnikání:
  strategie udržitelnost společnosti, řízení rizik, patenty, výzkum a vývoj, digitální služby, označování a politika produktů a služeb
 • Životní prostředí (E):
  voda, energie, odpady, environmentální certifikace
 • Společnost (S):
  lidské zdroje, certifikace a legislativa, vztahy s dodavateli a partnery, vztahy s veřejností
 • Správu (G):
  struktura a úroveň řízení, certifikace a legislativa
Sektorová část
 • inovace
 • vztahy s veřejností a dodavateli
 • zdraví a bezpečnost
 • udržitelnost
 • nakládání s energiemi a odpady

a další.

Vedoucí dodavatelského řetězce má k dispozici přehlednou infografiku, ve které je na první pohled patrné, jak si jednotlivé články řetězce vedou. Na základě toho lze segmentovat dodavatele podle udržitelnosti, případně zavést rozvojové programy s cílem posílit udržitelnost.

Základním stavebním kamenem pro dotazník je Global Reporting Initiative (GRI), jejichž hlavním cílem je vytváření mezinárodních standardů pro výkaznictví v oblasti trvalé udržitelnosti.

API

Firmám, které nahrávají do portálu Synesgy dodavatelské řetězce, je možné nabídnout jedno ulehčení – napojit Synesgy přes API přímo do interních systémů. Všechny informace budou na jednom místě.

Výhody Synesgy

Začněte se Synesgy ještě dnes

Připravte se včas. Největší prospěch z přijetí ESG principů budou mít ti, kdo se této příležitosti chopí jako první. Neváhejte a začněte ještě dnes.

Splňte regulatorní požadavky. Sbírat data bude potřeba už v roce 2024, za tento rok bude povinné vydat nefinanční report o udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Pochlubte se, že jste zodpovědní. Konkurence stále sílí, zaměřte se na ESG aspekty a ukažte, že jste lepší než rivalové ve vašem oboru.

Udělejte krok k lepší budoucnosti. Tím, že zjistíte, kde jsou slabé stránky, budete vědět, na čem je potřeba zapracovat, kde je prostor pro zlepšení.

Snadnější cesta k bankovním produktům. I na základě ESG ratingu se banky rozhodují, v jaké výši poskytnou úvěr.

Jsme jediní poskytovatelé na českém trhu. Řešení vyvinula naše mateřská společnost v Itálii a postupně ho zavádí pobočky po celém světě.

Hodnocení poskytneme zcela zdarma. Rádi pomůžeme bez nároku na odměnu. Chceme totiž lepší svět pro všechny.

Prověřte celý dodavatelský řetězec díky globálnímu pokrytí. Synesgy je unikátní celosvětový systém, který je lokalizován pro mnoho zemí po celém světě.

Jste připravení na změnu?

Nechte si zdarma odborně posoudit společenskou odpovědnost vaší firmy ještě dnes a zjistěte, ve kterých oblastech se můžete zlepšit. Buďte krok před ostatními a připravte se tak na budoucnost.