ESG

Krok směrem k odpovědnému podnikání

Zkratka ESG popisuje konkurenceschopnost, rozvoj komunity, společnosti a jednoduše zodpovědný a udržitelný přístup k podnikání. ESG principy vyjadřují odpovědný přístup firem k zachování planety pro další generace.

Environment

Posuzuje, jak se firma chová k životnímu prostředí. Tato oblast pokrývá řadu kritérií, ale za všechny lze zmínit uhlíkovou stopu nakládání s odpady, využívání surovin a dalších zdrojů.

Social

Hodnotí sociální témata a společenskou odpovědnost. Zabývá se etikou, chováním k zaměstnancům, podporou zdraví a bezpečnosti, hodnotí sociální aspekty firem.

Governance

Zkoumá řízení společnosti. Sleduje odměňování managementu, rozmanitost, složení a nezávislost managementu, zaměřuje se na boj proti korupci či etické podnikání.

Evropská směrnice CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive

Dávno odzvonilo době, kdy se téma společenské odpovědnosti a udržitelnost přehlíželo a úřady na tato témata nebraly zřetel.

Nová evropská směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která se uplatňuje od 1. ledna 2024, navazuje na snahu EU směřovat k uhlíkově neutrální ekonomice. Z toho vyplývají i regulatorní požadavky na firmy, zejména cíl stát přestat vypouštět emise skleníkových plynů. Společnosti budou poprvé povinně vykazovat reporty v roce 2025 s daty už za celý rok 2024. Je nejvyšší čas se začít o tuto problematiku zajímat a připravovat se na ni.

Povinnost vykazovat informace o udržitelnosti budou mít všechny velké firmy (jednotlivě i pokud plní kritéria na konsolidovaném základě). Vzhledem k tomu, že směrnice pamatuje i na dodavatelské řetězce, ve výsledku se budou muset reportováním zabývat téměř všechny firmy.

Od kdy se povinnost vykazovat dle směrnice CSRD týká vaší firmy?

Jsem společnost veřejného zájmu
  • V současné době podléháte směrnici o nefinančním výkaznictví (NFRD).
  • Od 1. 1. 2024 musíte začít se sběrem dat a od roku 2025 musíte zjištěné informace vykazovat v souladu s CSRD směrnicí.
Jsem velká společnost
  • V současné době nepodléháte směrnici o nefinančním výkaznictví (NFRD).
  • Od 1. 1. 2025 musíte začít se sběrem dat a od roku 2026 musíte zjištěné informace vykazovat v souladu s CSRD směrnicí.
Jsem malý nebo střední podnik (SME) nebo ostatní kótovaná společnost
  • Od 1. 1. 2026 musíte začít se sběrem dat a od roku 2027 musíte zjištěné informace vykazovat v souladu s CSRD směrnicí.
  • SME společnosti mohou aplikaci odložit do roku 2028.

Více o zavedení CSRD směrnice do české legislativy si můžete přečíst i v této prezentaci MF ČR.

Zajímá Vás, zda patříte mezi firmy, na které se vztahuje CSRD? Neváhejte nás kontaktovat!

Jste připravení na změnu?

Nechte si odborně posoudit společenskou odpovědnost vaší firmy i dodavatelského řetězce ještě dnes a zjistěte, ve kterých oblastech se můžete zlepšit. Buďte krok před ostatními a připravte se tak na budoucnost.