ESG

Krok směrem k odpovědnému podnikání

Zkratka ESG popisuje konkurenceschopnost, rozvoj komunity, společnosti a jednoduše zodpovědný a udržitelný přístup k podnikání. ESG principy vyjadřují odpovědný přístup firem k zachování  planety pro další generace.

Environment

Posuzuje, jak se firma chová k životnímu prostředí. Tato oblast pokrývá řadu kritérií, ale za všechny lze zmínit uhlíkovou stopu nakládání s odpady, využívání surovin a dalších zdrojů.

Social

Hodnotí sociální témata a společenskou odpovědnost. Zabývá se etikou, chováním k zaměstnancům, podporou zdraví a bezpečnosti, hodnotí sociální aspekty firem.

Governance

Zkoumá řízení společnosti. Sleduje odměňování managementu, rozmanitost, složení a nezávislost managementu, zaměřuje se na boj proti korupci či etické podnikání.

Evropská směrnice CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive

4Dávno odzvonilo době, kdy se téma společenské odpovědnosti a udržitelnost přehlíželo a úřady na tato témata nebraly zřetel.

Nová evropská směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) platná od 1. ledna 2024 navazuje na snahu EU směřovat ke klimaticky neutrální ekonomice. Z toho vyplývají i regulatorní požadavky na firmy. Společnosti budou poprvé povinně vykazovat reporty v roce 2025 s daty za rok 2024. Je nejvyšší čas se začít o tuto problematiku zajímat.

Povinnost vykazovat informace o udržitelnosti budou mít všechny větší firmy. Vzhledem k tomu, že směrnice pamatuje i na dodavatelské řetězce, ve výsledku se budou muset reportováním zabývat téměř všechny firmy.

Jste připravení na změnu?

Nechte si zdarma odborně posoudit společenskou odpovědnost vaší firmy ještě dnes a zjistěte, ve kterých oblastech se můžete zlepšit. Buďte krok před ostatními a připravte se tak na budoucnost.