ESG

Krok směrem k odpovědnému podnikání

Zkratka ESG popisuje konkurenceschopnost, rozvoj komunity, společnosti a jednoduše zodpovědný a udržitelný přístup k podnikání. ESG principy vyjadřují odpovědný přístup firem k zachování planety pro další generace.

Environment

Posuzuje, jak se firma chová k životnímu prostředí. Tato oblast pokrývá řadu kritérií, ale za všechny lze zmínit uhlíkovou stopu nakládání s odpady, využívání surovin a dalších zdrojů.

Social

Hodnotí sociální témata a společenskou odpovědnost. Zabývá se etikou, chováním k zaměstnancům, podporou zdraví a bezpečnosti, hodnotí sociální aspekty firem.

Governance

Zkoumá řízení společnosti. Sleduje odměňování managementu, rozmanitost, složení a nezávislost managementu, zaměřuje se na boj proti korupci či etické podnikání.

Evropská směrnice CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive

Dávno odzvonilo době, kdy se téma společenské odpovědnosti a udržitelnost přehlíželo a úřady na tato témata nebraly zřetel.

Nová evropská směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která se uplatňuje od 1. ledna 2024, navazuje na snahu EU směřovat k uhlíkově neutrální ekonomice. Z toho vyplývají i regulatorní požadavky na firmy, zejména cíl stát přestat vypouštět emise skleníkových plynů. Společnosti budou poprvé povinně vykazovat reporty v roce 2025 s daty už za celý rok 2024. Je nejvyšší čas se začít o tuto problematiku zajímat a připravovat se na ni.

Povinnost vykazovat informace o udržitelnosti budou mít všechny velké firmy (jednotlivě i pokud plní kritéria na konsolidovaném základě). Vzhledem k tomu, že směrnice pamatuje i na dodavatelské řetězce, ve výsledku se budou muset reportováním zabývat téměř všechny firmy.

Od kdy se povinnost vykazovat dle směrnice CSRD týká vaší firmy?

Jsem společnost veřejného zájmu
  • V současné době podléháte směrnici o nefinančním výkaznictví (NFRD).
  • Od 1. 1. 2024 musíte začít se sběrem dat a od roku 2025 musíte zjištěné informace vykazovat v souladu s CSRD směrnicí.
Jsem velká společnost
  • V současné době nepodléháte směrnici o nefinančním výkaznictví (NFRD).
  • Od 1. 1. 2025 musíte začít se sběrem dat a od roku 2026 musíte zjištěné informace vykazovat v souladu s CSRD směrnicí.
Jsem malý nebo střední podnik (SME) nebo ostatní kótovaná společnost
  • Od 1. 1. 2026 musíte začít se sběrem dat a od roku 2027 musíte zjištěné informace vykazovat v souladu s CSRD směrnicí.
  • SME společnosti mohou aplikaci odložit do roku 2028.

Zajímá Vás, zda patříte mezi firmy, na které se vztahuje CSRD? Neváhejte nás kontaktovat!

Jste připravení na změnu?

Nechte si odborně posoudit společenskou odpovědnost vaší firmy i dodavatelského řetězce ještě dnes a zjistěte, ve kterých oblastech se můžete zlepšit. Buďte krok před ostatními a připravte se tak na budoucnost.