Význam průkazu energetické náročnosti budov a výzvy s ním spojené

13. 3. 2024

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) poskytuje zásadní údaje o energetické efektivitě a náročnosti každé budovy. Zároveň je důležitým dokumentem pro informované rozhodování vlastníků, investorů i finančních institucí při poskytování úvěrů na nemovitosti.

PENB hodnotí energetickou náročnost budovy na základě řady kritérií včetně izolace, nositele energie pro vytápění nebo použitých stavebních materiálů. Tento průkaz přehledně kategorizuje budovy do tříd, od A (nejméně energeticky náročných) po G (nejvíce energeticky náročných).

V České republice se tento průkaz stává stále důležitějším zejména v kontextu nových staveb a rozsáhlých rekonstrukcí. Nicméně stále existuje mnoho nemovitostí, především starších, které svůj PENB nemají. Jedná se o celospolečenský problém, který znemožňuje aktivně alokovat prostředky na nezbytné rekonstrukce a představuje tak překážku jak pro veřejné instituce tak pro banky, které mají zájem investice do rekonstrukcí financovat.

Pro banky se PENB stává jedním z klíčových nástrojů při hodnocení rizika úvěrů. Budovy s vyšší energetickou třídou obvykle představují nižší riziko, tedy i atraktivnější zajištění. Vlastníkům nemovitostí zase PENB slouží jako zásadní dokument, který může zvýšit hodnotu jejich majetku na trhu a usnadnit jeho prodej, případně získat úvěr.

Přestože PENB nabízí řadu výhod, stále existují výzvy jako nejednoznačná srovnatelnost energetických tříd nebo chybějící údaje týkající se uhlíkové stopy. Zkvalitnění informovanosti, rozšíření povědomí o PENB a srovnání PENB s evropskými požadavky jsou podstatnými kroky, které mohou otevřít celou řadu příležitostí pro snížení energetické náročnosti a celkového stavu nemovitostí v Česku.