Informace o energetické náročnosti budov a jejich dostupnost v Česku

20. 3. 2024

Transparentnost a dostupnost informací o energetické náročnosti budov je v současném prostředí, kde energetická účinnost a udržitelnost hrají stále větší roli, zcela zásadní. V České republice stejně jako v mnoha jiných zemích se ale tato oblast stále vyvíjí a je předmětem velkých výzev.

Kupříkladu u nás v současnosti chybí veřejně dostupná databáze, která by umožňovala snadný přístup k údajům o energetické náročnosti jednotlivých budov. Databáze ENEX, která obsahuje průkazy energetické náročnosti budov (PENB), totiž není veřejně přístupná a ani nenabízí možnost získat konkrétní údaje o energetické náročnosti.

Jenže v oblasti energetické náročnosti budov je transparentnost klíčová, a to pro řadu účelů. Prvním z nich je informované rozhodování kupců nebo investorů při nákupu nemovitostí. Dalším je umožnit bankám a finančním institucím lépe hodnotit rizika i potenciál úvěrových závazků. Pak je tu širší pochopení a řízení energetické efektivity na národní úrovni a mnoho dalších možností využití.

Co se týče výzev, tak jednou z těch hlavních výzev je zpřístupnění a aktualizace databáze PENB. Díky tomu by došlo k výraznému zvýšení transparentnosti a usnadnění rozhodování v rámci nemovitostního trhu. Výzvou zůstává také motivace vlastníků budov získat PENB, která je nutná pro šíření povědomí o energetické účinnosti.

Jsou to nové směrnice a legislativní změny, od kterých se očekává, že povedou k větší dostupnosti informací a podpoří přechod k udržitelnějším energetickým standardům v nemovitostním sektoru. Tento krok je nezbytný pro dosažení cílů jak v oblasti energetické účinnosti, tak při snižování emisí skleníkových plynů.