Situace PENB v České republice a ostatních evropských zemích

11. 4. 2024

Přístup k energetické účinnosti a průkazům energetické náročnosti budov (PENB) se v jednotlivých evropských zemích liší. Česká republika stejně jako mnoho jiných států čelí výzvám i příležitostem v této oblasti. Porovnání s ostatními evropskými zeměmi ukazuje jak rozdíly, tak i možné směry pro další rozvoj.

V České republice existuje PENB především pro nové stavby a významné rekonstrukce. Nicméně spousta starších nemovitostí PENB stále nemá, což omezuje možnosti hodnocení energetické efektivity a plánování úspor. Tento nedostatek informací může být bariérou pro investice do energetických úprav a pro získání příznivých úvěrových podmínek.

Některé evropské země, zejména ty se silnější tradicí v oblasti energetické účinnosti, jako jsou skandinávské země a země Beneluxu, mají lepší systémy pro evidenci a přístup k PENB. Tyto země také často nabízejí širší veřejný přístup k informacím o energetické účinnosti budov, což napomáhá informovanějšímu rozhodování na trhu s nemovitostmi.

Pro Českou republiku představuje tento stav příležitost pro zlepšení. Zkvalitněním přístupu k PENB, rozšířením povinnosti mít PENB i pro starší nemovitosti a zvýšením povědomí mezi vlastníky nemovitostí, může Česká republika dosáhnout větší transparentnosti, zvýšit hodnotu nemovitosti a podpořit ekologické investice.

Zatímco Česká republika stále dohání evropské normy v oblasti energetické účinnosti budov, je zřejmé, že existuje potenciál pro výrazný pokrok. Přijetím osvědčených postupů z jiných evropských zemí může Česká republika zlepšit svůj energetický standard a přispět k udržitelnější budoucnosti.