Proč by vlastníci budov měli aktivně usilovat o získání PENB

3. 4. 2024

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je důležitou součástí správy nemovitostí a v některých případech zákonnou povinností. V těch dalších je významným nástrojem, který vlastníkům budov přináší celou řadu výhod, od právních a finančních po zvýšení hodnoty nemovitosti. Hlavní z nich si na následujících řádcích krátce představíme.

Je důležité si uvědomit, že budovy lepší energetické třídy mívají také vyšší tržní hodnotu a jsou atraktivnější pro potenciální kupce. Pokud tedy jejich hodnotu potvrzuje PENB, stávají se tyto nemovitosti zajímavějšími pro realitní trh a stávají se klíčovou součástí celkově lepšího hodnocení majetku.

Energeticky účinná budova má logicky i nižší spotřebu energie, což vede k redukci emisí skleníkových plynů a podpoře cílů v oblasti udržitelnosti. Zvýšená energetická účinnost může navíc pomoct také se snížením energetické chudoby mezi obyvateli.

3 hlavní důvody proč mít PENB

  • Splnění zákonných povinností – Při prodeji nemovitosti nebo její významné rekonstrukci je získání PENB vyžadováno zákonem.
  • Přístup k dotacím a úvěrům – Mnoho dotačních programů a finančních institucí při poskytování úvěru vyžaduje PENB prokazující energetickou účinnost objektu.
  • Slevy na úrokových sazbách – Některé banky nabízejí úrokové slevy pro nemovitosti s vyšší energetickou třídou.

Z toho všeho vyplývá, ze i když jsou výhody PENB zjevné, stále existují výzvy, které je potřeba řešit. Jednou z nich je například nedostatečné povědomí důležitosti PENB mezi vlastníky starších nemovitostí. Takže aby se zvýšila energetická účinnost a hodnota nemovitostí, je nezbytné posilovat osvětu a vlastníky k získání PENB dostatečně motivovat.