2 konkrétní příklady společenské udržitelnosti ve firemní praxi

26. 3. 2024

Význam podpory férového jednání, rozmanitosti a sociální soudržnosti v pracovním prostředí si uvědomuje čím dál více firem. A to nejen z hlediska udržitelnosti a správné corporate governance. Časová i finanční investice do těchto oblastí totiž může zlepšit pověst značky, nastartovat angažovanost zaměstnanců, a dokonce podpořit také dlouhodobou stabilitu a rozvoj komunit dotčených fungováním firem. V článku vám představíme dvě firmy, které se díky těmto aktivitám staly lídry a tvůrci nepsaných standardů i inspirací pro další podniky.

Výše zmíněné faktory často stojí za lepším obrazem konkrétních brandů u široké veřejnosti také proto, že si spotřebitelé stále více uvědomují význam dopadu činnosti podniků na společnost. A tak čím dál častěji podporují ty, které vůči společnosti jednají zodpovědně a stávají se jejich dlouhodobými loajálními zákazníky. Teď už se ale pojďme podívat na dva konkrétní příklady, jak mohou společnosti k sociální udržitelnosti přistupovat.

Loajalita ve vztahu k firmě

Ze značek, kterým se skrze sociální udržitelnost podařilo zvýšit loajalitu zákazníků, je přímo ukázkovým příkladem americká značka outdoorového oblečení a doplňků Patagonia. Zákazníky si získala dodržováním vlastních etických pracovních norem, spoluprací s místními komunitami a dodržováním zásad férového jednání v obchodu. Její komunikace je zcela transparentní a i nadále ji vyhledávají spotřebitelé nejen z řad turistických nadšenců a ekologicky uvědomělých jedinců.

Zmírňování rizik v oblasti sociální udržitelnosti

Dalším způsobem, jak si získat pozitivní pozornost veřejnosti, je podnikání proaktivních kroků pro eliminaci negativní publicity, nákladných pokut nebo potenciálních právních sporů. V tomto ohledu velmi dobře funguje strategie firmy IKEA. Možná rizika významně zredukovala začleněním společenské udržitelnosti do svých hlavních obchodních činností. Za cíl si klade zkvalitnit život lidí figurujících v jejím dodavatelském řetězci, podporovat rozmanitost, inkluzi a rozvíjet komunity v místech své působnosti. Investicí do odpovědného získávání zdrojů, férových pracovních postupů a projektů komunitního rozvoje si IKEA jednoznačně získala důvěru a loajalitu zákazníků.

Důležitá je také loajalita zaměstnanců

Firmy působící v Česku, kterým záleží na loajalitě budoucích zaměstnanců, mají podle výsledků letošní ankety TOP Zaměstnavatelé roku šanci přesně takové zaměstnance získat a udržet si je. Především, pokud nynějším studentům v rámci zaměstnání poskytnou přátelské pracovní prostředí, jistotu a stabilitu zaměstnání, rovnováhu mezi prací a volným časem nebo šanci na budoucí vysoké příjmy.

Stejně jako výše zmíněné značky také další společensky odpovědné více i méně známe firmy mohou prostřednictvím společenské odpovědnosti zvýšit svou reputaci ve společnosti. Celá tato problematika s sebou ale přináší i další výhody. Patří mezi ně snazší přístup k externímu financování i expanze na nové trhy. Investoři totiž stále častěji vyhledávají podniky, které mají nejen dobré finanční výsledky, ale také proaktivně řeší sociální udržitelnost v oblastech vlastní pracovní síla, pracovníci v hodnotovém řetězci, dotčené komunity a spotřebitelé a koncoví uživatelé.