Příležitost pro banky a jejich klienty: Energetická náročnost budovy

13. 2. 2024

V současnosti, kdy se stále více řeší energetické zdroje, znamená energetická účinnost budov zásadní téma pro domácnosti, firmy i pro bankovní sektor, ve kterém představuje významnou obchodní příležitost.

Energeticky úsporné budovy jsou výhodné hned na několika úrovních. Například pro domácnosti a podniky znamenají nižší náklady na energie. To vede k vyšším disponibilním příjmům a lepší finanční stabilitě, která se následně odráží v nižším kreditním riziku pro banky, které poskytují úvěry na energetické účely.

Zvyšování energetické efektivity budov v podobě zateplení, modernizace oken a dveří nebo instalace systémů k využití obnovitelných zdrojů energie totiž pro banky a stavební spořitelny představuje nové možnosti úvěrování.

Investice do těchto technologií pomáhají snižovat závislost na fosilních palivech a znamenají „win-win“ situaci pro všechny zúčastněné strany. Benefitem jsou jak pro spotřebitele šetřící na energiích, tak pro finanční instituce, které se následně mohou pyšnit konkrétními ekologickými a udržitelnými aktivitami.

Klíčovou roli v celém procesu pak hraje dostupnost informací o energetické náročnosti budov. Znalost dat o tom, kolik energie budova spotřebuje, případně jak je na tom s emisemi skleníkových plynů, je důležitá nejen pro potenciální investory a majitele, ale také pro banky. Především proto, že na základě těchto informací mohou adekvátně hodnotit rizika a potenciál jednotlivých nemovitostí.