Negativní dopad globálního oteplování na trh s nemovitostmi a jeho vývoj

21. 2. 2024

Globální oteplování a s ní spojená změna klimatu s sebou přináší řadu výzev, které mají dopad na nemovitosti, potažmo na nemovitostní trh. V České republice stejně jako ve zbytku světa pozorujeme nárůst teplot a zvyšující se četnost extrémních klimatických jevů, jako jsou bleskové povodně, lesní požáry, sucho nebo vlny veder.

Tyto jevy nejenže ohrožují fyzickou integritu nemovitostí, ale také zvyšují nároky na jejich odolnost. Nepřímo tak vytváří tlak na tepelnou ochranu budov a efektivnější provoz objektů prostřednictvím nižší spotřeby primární energie, vody a dalších. Zvláště významnými oblastmi jsou v tomto hledu tyto dvě:

  1. Škody na nemovitostech – Nejedná se ale pouze o poškození fyzické povahy, mohou mít také finanční následky. Jsou jimi například pokles hodnot nemovitostí, a to zejména v oblastech, které jsou těmto těmto jevům častěji vystavené (opakované požáry nebo sucho vedoucí k nutnosti zásobování vodou cisternami a podobně) a vytvářející vyšší náklady na údržbu i opravy.
  2. Dopady na finanční systém – Nemovitosti často slouží jako zástavy pro úvěry. Poškození, které nekryje pojištění, nebo ztráta na hodnotě se mohou projevit na ceně zástavy, se kterou počítá financující banka. V horizontu příštích desetiletí by v případě narůstajících četností mohla být stabilita bank – s expozicí koncentrovanou vůči takto dotčeným zástavám – negativně ovlivněna.

Další finanční zátěž pro domácnosti i veřejné rozpočty představují rostoucí energetické nároky moderní společnosti a ceny energií částečně způsobené výše zmíněnými klimatickými změnami.

Z toho vyplývá, že problematika globálního oteplování a jeho dopadů na nemovitosti představuje komplexní otázku vyžadující multidisciplinární přístup. Řešit by se proto měly jak stavební prvky a materiály zvyšující odolnost budov proti klimatickým jevům, tak investice do obnovitelných zdrojů energie nebo finanční a pojišťovací produkty reagující na budoucí potřeby měnit budovy z energeticky náročných přes pasivní až po energeticky aktivní.