Budovy hrají klíčovou roli ve spotřebě energie v EU

27. 2. 2024

Značným podílem ke spotřebě energie a emisím skleníkových plynů v Evropské unii přispívají nemovitosti. Konkrétně jejich spotřeba činí přibližně 40 % z té celkové a k emisi skleníkových plynů přispívají 35 %.

Výše zmíněná čísla naznačují, že segment nemovitostí představuje klíčovou roli v boji proti klimatickým změnám a v procesu přechodu k udržitelnější budoucnosti. Významnou částí energetické spotřeby domácností v EU je vytápění, chlazení a příprava teplé vody. Dohromady tyto faktory tvoří až 80 % celkové spotřeby energie v domácnostech. Aby tedy došlo ke snížení celkové energetické náročnosti budov, je nutné se zaměřit na účinnější využití energie právě v těchto oblastech.

V České republice sice dochází k růstu instalací úsporných technologií, jenže hlavním zdrojem energie pro vytápění stále zůstávají fosilní paliva, především pevná paliva a zemní plyn. Další rozvoj a podpora alternativních, obnovitelných zdrojů energie je právě tím, co je potřeba učinit k omezení závislosti na fosilních palivech.

Zvyšování energetické účinnosti budov lze navíc docílit nejen prostřednictvím tradičních metod, jako jsou zateplování nebo výměna oken a dveří. Vhodný způsob představuje také instalace technologií pro získávání tepla z obnovitelných zdrojů. Těmi jsou například solární panely, větrné turbíny a geotermální systémy.

Snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení energetické nezávislosti i zvýšení hodnoty nemovitostí jsou širokospektrálními přínosy, které se se zvyšováním energetické účinnosti budov neoddělitelně pojí. Kromě toho tato snaha pomáhá dosáhnout cílů EU v oblasti snižování emisí a podpory přechodu na udržitelnou energetiku.