Na kdy letos vychází Den ekologického dluhu?

15. 8. 2022

Den ekologického dluhu (v angličtině Earth Overshoot Day = EOD) letos vychází na 28. července. Jedná se o den, ke kterému spotřeba zdrojů lidstva převýšila kapacitu, kterou je schopna planeta Země vyprodukovat. Výpočet provádí organizace Global Footpring Network, která vychází z dat OSN a Mezinárodní energetické agentury.

EOD = světová biokapacita / světová ekologická stopa * 365

Světová biokapacita představuje množství přírodních zdrojů vytvořených Zemí v daném roce. Světová ekologická stopa zahrnuje lidskou spotřebu přírodních zdrojů, které Země vyprodukuje, za daný rok. V případě, že se jedná o výpočet v přestupním roce, násobí se celý zlomek číslem 366.

O 1,2 procentního bodu narostla meziročně ekologická stopa lidstva. Ale schopnost modré planety generovat nové zdroje meziročně stoupla pouze o 0,4 procentního bodu. Letos tak Den ekologického dluhu vyšel už na 28. červenec, zatímco loni to byl 30. červenec.

Výpočet se provádí už od 70. let, konkrétně od roku 1971, kdy Den ekologického dluhu vycházel na 25. prosinec, takže už tehdy spotřeba převyšovala reprodukci. Každoročně narůstá množství zdrojů, které lidstvo čerpá, ale Země není schopna tak rychle regenerovat, tudíž EOD nastává čím dál tím dříve. Za těch 52 let byl výjimkou pouze rok 2020, kdy v důsledku pandemie covidu-19 spotřeba zdrojů drobně jednorázově klesla.

Aktuálně bychom potřebovali 1,75 Zemí, aby byla celková spotřeba a nežili jsme na „dluh“. Velký dopad na spotřebu přírodních zdrojů má zemědělství a chov hospodářských zvířat. Více než polovina biologické kapacity planety jde na výživu lidstva. Kdyby došlo ke snížení spotřeby masa o polovinu, oddálilo by se datum, kdy se lidstvo dostává do ekologického deficitu (o tom už jsme psali zde). K celému dluhu negativně přispívají i skleníkové plyny, odlesňování, kolaps biodiverzity a další změny klimatu.