5 tipů jak ve vaší firmě snížit ekologickou stopu a zvýšit udržitelnost

13. 6. 2024

Věděli jste, že podle výpočtů mezinárodní organizace Global Footprint Network od 18. dubna 2024 žijeme na ekologický dluh? I když se udržitelnost dříve mohla jevit jen jako pomíjivý trend, je pro podniky v současnosti doslova nezbytností. A to nejen kvůli ESG reportingu. Důvodem jsou i spotřebitelé. Podle zprávy společnosti Nielsen totiž 78 % zákazníků z celého světa tvrdí, že by společnosti měly povinně a transparentně vykazovat data svého dodavatelského řetězce. Udržitelnost navíc může znamenat přidanou hodnotu pro vaše hospodářské výsledky. Nevěříte? Máme pro vás 5 rad, jak na to.

Udržitelný přístup k podnikání sice znamená časovou, kapacitní i finanční investici, ale v dlouhodobém horizontu pomocí něj kromě jiného snížíte náklady, zvýšíte díky němu loajalitu svých zákazníků a odlišíte se od konkurence. Ze začátku ani nemusíte dělat velké změny. K tomu, abyste postupně vybudovali udržitelnější značku, si vystačíte s drobnými a dobře promyšlenými kroky, se kterými vás teď seznámíme.

Udržitelnost a packaging

Nerecyklovatelné materiály výrazně přispívají k celkovému znečištění. Bohužel jsou dodnes součástí většiny obalů. Pokud tyto obaly nahradíte nízkoodpadovými, učiníte jak racionální, náklady šetřící rozhodnutí, tak významný strategický obchodní krok. Ještě předtím ale zhodnoťte celý životní cyklus obalu jako takového. Za tímto účelem kupříkladu navažte spolupráci se společností, která se na udržitelnost v packagingu specializuje. Nebo se alespoň zamyslete nad těmito otázkami:

 • Které obaly aktuálně používáme a jak vypadá jejich životní cyklus?
 • Jsou recyklovatelné, kompostovatelné nebo znovu použitelné?
 • Můžeme snížit jejich spotřebu, opakovaně je využívat a vracet do oběhu, případně přejít na jejich jednodušeji recyklovatelné nebo bezobalové alternativy?
 • Které inovativní materiály existují a byly by vhodnými obalovými materiály pro naše produkty?

Zákazníci a vaše ekologická značka

Jestli změny směrem k udržitelnosti ve firmě děláte, nebo jste už nějaké učinili, určitě si je nenechávejte pro sebe. Pravidelně o nich informujte. Ať už prostřednictvím firemních webových stránek, newsletteru, postu na sociálních sítích, v rámci PR a marketingových kampaní nebo přímo na vašem výrobku. Spotřebitelé si vás s atributy jako udržitelnost, ekologie a transparentnost spojí a budou vůči vašemu brandu loajálnější. Jak pověst udržitelné značky dále posílit?

 • Jestli disponujete certifikací Fairtrade nebo jinou obdobnou, uvádějte ji nejen přímo na obalech daných výrobků, ale také na svém webu v kampaních a dalších kanálech.
 • Produkty navrhujte s ohledem na životní prostředí – namísto jednorázových vyrábějte opakovaně použitelné. To samé žádejte od svých dodavatelů.
 • Do firemních procesů a iniciativ spojených s udržitelností zapojte také své zaměstnance a ostatní stakeholdery.

Ekologie a firemní procesy

Udržitelnost by nicméně neměla být patrná jen mimo zdi vaší firmy, ale především zakořeněná ve firemní DNA. Proto chytře spravujte své zdroje a kde to jde, zavádějte ekologické postupy jako:

 • přechod na úsporné bezvodé pisoáry, toalety a vodovodní zařízení jako perlátory,
 • aplikace LED žárovek a inteligentního osvětlení chytře kombinujícího sluneční svit a umělé osvětlení,
 • zavedení recyklačních programů podporující sběr a recyklaci odpadu,
 • omezení používání papíru,
 • instalace energeticky úsporných technologií a energeticky aktivních prvků, jako jsou solární panely,
 • umožnění práce z domova nebo příspěvky na ekologickou, kupříkladu hromadnou, dopravu pro cestování do práce a zpět.

Trvale udržitelný rozvoj podniku

Stále existují firmy, které se k udržitelnosti hlásí, i když žádné ekologické aktivity nevyvíjejí. Na to pozor. Greenwashing by se vám nemusel vyplatit. Aby vaše firma mohla čerpat výhody, které s sebou udržitelný přístup přináší, musíte podle jeho zásad nejdříve začít jednat. To také znamená, že do procesů rozvoje zapojíte všechny relevantní stakeholdery a společně vybudujete firemní kulturu vyznávající udržitelnost. Dále se můžete spojit s nezávislými společnostmi, abyste byli neustále informováni o novinkách ohledně ESG požadavků ve vašem odvětví a dostávali cenné rady, jaké další kroky učinit.

Udržitelnost: metriky a ESG reporting

Své snahy na poli udržitelnosti nezapomínejte monitorovat a měřit, abyste byli schopni posoudit jejich reálnou úspěšnost a efekt. Sledovat koneckonců nemusíte jen množství odpadů nebo spotřebu vody, ale i uhlíkovou stopu, tedy emise skleníkových plynů, vaší společnosti a její intenzitu. Ideálně byste měli časem pozorovat snížení všech těchto metrik, ale to, jak si vedete, bez vhodných nástrojů odhadnete jen stěží.

Obrat k udržitelnějším metodám a procesům může být hodně náročný, ale právě díky němu získáte příležitost nastolit rovnováhu mezi ekonomickým úspěchem a budoucností. Tak, abychom Zemi po celý rok neobývali na ekologický dluh.