Začíná nová éra ve firemním reportingu

21. 11. 2023

Od ledna 2024 se pro firmy veřejného zájmu, jako jsou banky, pojišťovny a firmy kótované na burze, otevírá nová kapitola v reportingu. Směrnice CSRD těmto společnostem nařizuje sdílet nefinanční data v rámci jejich výroční zprávy. Pro velké firmy s více než 250 zaměstnanci je to výzva i příležitost začít sbírat data o udržitelnosti už nyní, protože je budou povinně zveřejňovat poprvé nejpozději v první polovině roku 2026 za roky 2024 až 2025.

Nová pravidla požadují, aby stále více firem zveřejňovalo, jaký mají jejich aktivity dopad na životní prostředí a společnost. Doposud se tato povinnost týkala pouze cca 25 firem v České republice. Nastává období, kdy to bude povinné pro přibližně 2000 firem.  Tato pravidla, směrnice CSRD a standardy pro vykazování udržitelnosti ESRS, si kladou za cíl, aby byly firmy transparentní v oblasti svého dopadu na životní prostředí a společnost.  Firmy veřejného zájmu tyto informace musí začít zveřejňovat v první polovině roku 2025 jako součást výroční zprávy, ale ostatní firmy mají o tři roky více času se těmto novým pravidlům přizpůsobit. 

ESG dotazníkové platformy mohou firmám s reportingem významně pomoci

V této nové éře vykazování udržitelnosti formou ESG reportingu představuje například platforma Synesgy od společnosti CRIF významnou oporu. Platforma nabízí několik služeb – od strukturovaných dotazníků přes kalkulačku uhlíkové stopy až po výpočet skóre udržitelnosti podle poskytnutých odpovědí a rámce GRI a doporučených aktivit.

Šest významných českých bank (Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a ING Bank) také zvolilo platformu Synesgy pro získávání klíčových dat o udržitelnosti od svých korporátních klientů. Pro firmy je to velké zjednodušení při plnění bankovních požadavků – stačí, když jednou vyplní jednotný společný dotazník a zapojené banky si ho poté mezi sebou nasdílí.

Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF, zdůrazňuje, že ESG reporting se bude postupně týkat téměř všech firem. „Synesgy je tu, aby firmám pomohla porozumět a splnit klíčové požadavky. Firmy mohou sdílet své ESG údaje s partnery, klienty a dodavateli, což zvyšuje jejich transparentnost a důvěryhodnost.“

„Dá se předpokládat, že některé firmy ještě nebudou chtít vyplňovat dotazníky pro zjištění ESG faktorů. Pro takové případy jsme připraveni poskytnout firmám ESG data týkající se aktivit jejich obchodních partnerů a jejich ESG hodnocení formou skóre, a to i bez součinnosti hodnocených subjektů,“ upřesňuje Petr Kučera.

Udržitelnost jako konkurenční výhoda

S přechodem na povinný reporting nefinančních ESG dat budou firmy muset přehodnotit svůj přístup k udržitelnosti, což ovlivní nejen jejich schopnost získat úvěry, ale také výběr obchodních partnerů a dodavatelů. Platforma Synesgy a standardizovaný bankovní ESG dotazník nabízejí firmám efektivní nástroje pro pochopení těchto nových požadavků vyplývajících z nových standardů pro vykazování udržitelnosti.

„Díky nástroji Synesgy se mohou společnosti seznámit s klíčovými požadavky CSRD a ESRS, včetně spotřeby energie, podílu obnovitelné energie, emisních stop, spotřeby vody, objemu odpadů, genderové vyváženosti a dalších otázek,“ uvedl Petr Kučera. Výsledkem je firemní certifikát ukazující ‚udržitelnost‘ společnosti na pětistupňové škále od A až po E. Platnost certifikátu je 12 měsíců a hodnocení je plně porovnatelné s hodnocením, které si mohou udělat i jiné společnosti v desítkách zemí světa, kde je platforma Synesgy k dispozici.