Jak vám CRIF může pomoci s odhadem uhlíkové stopy?

23. 5. 2022

Pro výpočet emisí skleníkových plynů existují různé globální standardy a přístupy (např. GHG Protocol nebo ISO 14064). Pro výpočet emisí skleníkových plynů stanoví Globální standardy pro účetnictví a vykazování skleníkových plynů (GHG Protocol) stupnici vhodnosti založenou na přesnosti, která upřednostňuje přímo měřené emise (získané z provozní dokumentace podniku, případně ověřené 3. stranami).

Pokud nejsou k dispozici odhady na základě přímo měřených údajů, je povoleno použít jiné odůvodněné metodické přístupy a údaje, které zahrnují data a informace z nefinančních výkazů, provozních aktivit (odhad na základě účtů za energie – elektřina, teplo, pára – využívaných paliv a emisních faktorů), otevřených dat a databází, na základě kterých je možné stanovit odhad emisí skleníkových plynů Scope 1/2/3.

Společnost CRIF pro výpočet emisí skleníkových plynů aplikuje „kaskádový“ přístup, který využívá vlastní algoritmy odhadu emisí skleníkových plynů v případech, kdy nejsou k dispozici jiné údaje než hospodářské údaje, a který je zcela v souladu s regulací vyhodnocování emisích skleníkových plynů.

Odhad emisí skleníkových plynů se provádí přístupem zdola nahoru (bottom-up), který odhaduje emise každé provozovny či závodu podle převažující ekonomické aktivity a agreguje jednotlivé hodnoty na úroveň právnické osoby – společnosti. Pro tento přístup jsou vytěžovaná data z emisních zdrojů v E-PRTR, resp. IRZ. Dále intenzita emisí podle hospodářského odvětví místní provozovny a hospodářských ukazatelů, které jsou odvozené ze zdrojů EUROSTAT a dat CRIF (ARES, Registr živnostenského podnikání – RŽP). Pro stanovení hospodářského odvětví společnost CRIF vytěžuje RŽP a ARES a získané informace o provozovnách a převažující ekonomické činnosti převádí za pomoci umělé inteligence na definovanou ekonomickou aktivitu, pro kterou EUROSTAT pravidelně zveřejňuje data o intenzitě emisí skleníkových plynů vyjádřené jako CO2e na 1 EUR tržeb/přidané hodnoty apod.

Takto získané odhady intenzity emisí skleníkových plynů pro definované hospodářské aktivity CRIF používá pro stanovení odhadu emisí ve Scope 1/2 a ve spolupráci se společností RED Risk SpA i pro Scope 3 pro jednotlivé provozovny, které dále agreguje na úroveň právnické osoby – podniku.

V případě, že si nevíte rady se stanovením emisí svého podniku/podnikání, společnost CRIF nabízí jejich expertní odhad na základě ověřených statistických přístupů a dat, který vám umožní stanovit uhlíkovou stopu v souladu s platnými standardy a poskytnout tak nezbytné údaje o vašem podnikání.