Co je CSRD a proč je důležitá pro ESG?

30. 5. 2022

CSRD, neboli Corporate Sustainability Directive, je nová evropská směrnice, která nahradí směrnici o nefinančním reportingu (NFRD) 2014/95/EU, a která bude v mnohem širším měřítku zahrnovat otázky udržitelnosti. Týká se nejen tzv. PIE, tj. společností veřejného zájmu, ale všech firem větších, než jsou malé a střední podniky. Odhaduje se, že CSRD zahrne 50 tis. společností po celé Evropě oproti cca 11 tis. firmám, které reportovaly v souladu s NFRD. V České republice počet firem vzroste z 25 na až 2 tis. firem, kterých se nová regulace přímo dotkne.

Vykazování dat a informací o udržitelnosti bude nově definované podle nových evropských standardů (EU Sustainability Reporting Standards), které sestavuje European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG na bázi Global Reporting Initiative (GRI). CSRD předpokládá, že data a informace o udržitelnosti budou společnosti dávat k dispozici v jednotné výroční zprávě a tato zpráva bude ve strojově čitelném formátu, aby se mohla ukládat do jednotné evropské databáze (European Single Access Point database – více informací k samotné databázi i probíhajícímu legislativnímu procesu je k dispozici zde).

Společnosti budou poprvé vykazovat data v roce 2024 ve zprávách za rok 2023, veřejně obchodované malé a střední podniky (SMEs) budou mít 3 roky navíc, než se také zapojí.

Směrnice navazuje na snahu EU směřovat ke klimaticky neutrální ekonomice. Podporuje Zelenou dohodu (European Green Deal) a je součástí Akčního plánu EU pro udržitelné finance, který pomáhá bankám při poskytování úvěrů, správcům aktiv při rozhodování o investicích, a tím i samotným obchodním společnostem zahrnout do svých obchodních úvah a rozhodnutí cíle Pařížské dohody o změně klimatu (přesně 17 cílů udržitelného rozvoje OSN).

Jak CSRD, tak i taxonomie, která definuje udržitelné (zelené) ekonomické činnosti, dopadne nejen na podniky přímo spadající do působnosti těchto směrnic a nařízení, ale nepřímo také na dodavatele, zákazníky a další obchodní partnery, kteří jsou součástí dodavatelských (hodnotových) řetězců podniků nebo součástí konsolidačních skupin podléhajících CSRD.

CSRD tak přímo zakotvuje povinnost pro firmy zjišťovat ESG informace a data od svých obchodních partnerů a zohledňovat je například při výběru dodavatelů. Naše dotazníková platforma SYNESGY je takovým potřebám šitá na míru.