Akcelerační zóny: Rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů energie

10. 7. 2024
V dubnu 2024 naše vláda schválila usnesení pro urychlení výstavby větrných farem, solárních parků a akumulačních stanic. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj toto usnesení vládě předložila. Usilují o vznik akceleračních zón s méně komplikovaným procesem povolování výstavby výše zmíněných staveb.

Naši zástupci vyberou akcelerační zóny tak, aby minimalizovali negativní dopady na životní prostředí a maximalizovali efektivitu a produktivitu výstavby. Povolovací procesy v těchto oblastech by neměly přesáhnout jeden rok. U nových zařízení s elektrickou kapacitou nižší než 150 kW nebo u modernizace zařízení tyto procesy potrvají maximálně šest měsíců. Výrazně tím zjednoduší administrativu a zrychlí procesy schvalování výstavby obnovitelných zdrojů energie v Česku.

Akcelerační zóny vs. zájmy obyvatel

Naše vláda hledá také rovnováhu mezi podporou výstavby obnovitelných zdrojů, politikou územního rozvoje a ochranou životního prostředí. Aby ji zajistila, monitoruje českou krajinu na základě 60 různých map omezení. Cílem tohoto postupu je využít specifik každého území ke zvýšení efektivity a produktivity obnovitelných zdrojů energie, s minimálními negativními dopady na okolí. Vyhrazuje tak akcelerační zóny pro objekty jako solární parky nebo větrné farmy. Obce a komunity se díky akceleračním zónám mohou zapojit do konceptu komunitní energetiky a využívat elektřinu vyrobenou v jejich blízkosti.

Strategické cíle státu v oblasti obnovitelných zdrojů energie se rýsují

Česká energetika bude kromě atomového jádra stát také na dalších obnovitelných zdrojích energie. K tomu přispěje i novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), která platí od 1. července 2024. Zemědělskou půdu na jejím základě nevyjme ze zemědělského fondu a umožní na ní jak pěstování a ochranu plodin, tak výrobu elektřiny. Akcelerační zóny – společně s možností výstavby solárních elektráren v sadech, vinicích nebo na chmelnicích – jsou významným krokem směrem k rozvoji obnovitelných zdrojů energie.

Budoucnost energetiky České republiky odráží naše závazky vyplývající z evropských cílů. Proto chtějí naši lídři zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie a snížit emise skleníkových plynů, které prohlubují negativní dopady klimatické změny. Lokality generující elektřinu s minimálním dopadem na životní prostředí budou udržitelnější a zároveň sníží naši závislost na importu energií.