Hodnocení

ESG skóre

Firmy by se ke společnosti i přírodě měly chovat zodpovědně. Ale jak to vyhodnotit? ESG skóre je tou pravou volbou – zjistěte, jak naplňují ESG principy vaši obchodní partneři a dodavatelé.

Z jakých dat se ESG skóre odvozuje?

Zkombinovali jsme interní data s veřejnými a přidali jsme modely významných rizik, z čehož vzniklo realistické ESG skóre.

Veřejná data

Týkají se všech ESG oblastí, pro které vytěžujeme dostupné veřejné zdroje a instituce. Jedná se o data, která nejsou dostupná na jednom místě, a ne všechny firmy je musí poskytovat – o to více jsou pro hodnocení užitečná (např. pokuty za porušení zákona o životním prostředí apod.).

Algoritmy a datové modely

Díky našim znalostem vytváříme z dostupných informací data s přidanou hodnotou (např. určení pohlaví ze jmen statutárních zástupců pro určení genderového zastoupení v orgánech firem, věkového rozložení apod.).

Web crawling

Pravidelně „skenujeme“ české weby a získáváme z nich informace, které jsou pro oblasti ESG stěžejní. Jedná se o takzvanou sémantickou analýzu obsahu, při které může být vyhledanou informací například existence ISO certifikátů apod.

Open a vyžádaná veřejná data

Pracujeme i s daty z veřejných zdrojů, negativními indikátory z veřejných rejstříků a institucí a ukazateli obecnějšího charakteru, které se vztahují k oblastem, ve kterých firma působí.

Vyvážený informační mix

Synesgy skóre a ESG skóre na základě syntézy interních i externích informací a ukazatelů obecnějšího charakteru. Cílem je zohlednit známé pozitivní i negativní informace u konkrétní společnosti.

V jaké formě ESG skóre obdržíte?

Datový výstup

Nabízíme jednoduchý a uživatelsky komfortní způsob poskytnutí ESG dat. Výstupem je datový soubor s doplněnými ESG informacemi na úrovni jednotlivých IČ.

Datový soubor využijete jako podklad pro rozhodování o dalších krocích při snižování emisí skleníkových plynů Scope 3, řízení rizik spojených se změnou klimatu a potenciálně ohrožující vaše obchodní partnery a jejich dodávky (např. z důvodu sucha, záplav a dalších akutních či chronických rizik). Zjištěné informace můžete využít pro rozhodování o rizicích a příležitostech klimatických změn ve vašich budoucích interních i externích ESG reportech.

Je možné vybírat z následujících kombinací obohacení dat o vašich klientech:

^

ESG data pool (= informace z aplikace CRIBIS a veřejné datové zdroje)

^

ESG data pool + GHG emise včetně dat provozoven

^

ESG data pool + GHG emise včetně dat provozoven + riziko přechodu

^

ESG data pool + GHG emise včetně dat provozoven + fyzické riziko

^

ESG data pool + GHG emise včetně dat provozoven + riziko přechodu + fyzické riziko + ESG skóre full

^

ESG data pool + GHG emise včetně dat provozoven + riziko přechodu + ESG skóre light

ESG data pool

Veřejná data s přidanou hodnotou a informace z aplikace CRIBIS, která poskytuje nejen finanční informace o všech českých a slovenských obchodních subjektech.

GHG emise včetně dat provozoven

Statistický model kalkulující emise na datech o provozovnách a ekonomických aktivitách provozoven z Rejstříku živnostenského podnikání, které jsou převedené na NACE kódy.

Riziko přechodu

Statistický model předpovídající finanční ztrátu, která může společnosti vzniknout přímo či nepřímo v důsledku procesu přizpůsobování se nízkouhlíkové stopě a ekologicky udržitelnějšímu hospodářství.

Fyzické riziko

Statistický model, který odhaduje míru vystavení společnosti různým přírodním nebezpečím na základě umístění provozoven a s ohledem na významnost rizika podle NACE odvětví.

ESG skóre full

Syntetický ukazatel, který měří úroveň přiměřenosti hodnocené společnosti faktorům ESG, které navrhl orgán European Banking Authority.

ESG skóre light

Oproti ESG skóre full verze light nevyužívá indikátory fyzického rizika a odhad emisí skleníkových plynů Scope 3

Výhody ESG skóre

Pořiďte si ESG skóre ještě dnes

Místní specifika. ESG skóre bylo vyvinuto pro český trh, je schopné ohodnotit všechny české komerční firmy, kterých je zhruba 560 tisíc.

Robustní metodika. Zúročujeme znalosti a zkušenosti s ratingem a přenášíme je i do ESG skóre. Použitá metodika vychází z osvědčených postupů.

Dostupnost. Výstupy a data lze dodat prakticky okamžitě. Stačí poslat seznam IČ, ke kterým je potřeba doplnit ESG skóre, za chvíli máte k dispozici datový soubor s výsledky.

Modularita. Hodnocení je možné poskytnout komplexně, případně lze přizpůsobit potřebám a dodat v jednotlivých modulech.

Soulad s regulací. ESG skóre splňuje regulatorní požadavky, je díky tomu možné splnit administrativní požadavky různých úřadů.

Jste připravení na změnu?

Nechte si odborně posoudit společenskou odpovědnost vaší firmy i dodavatelského řetězce ještě dnes a zjistěte, ve kterých oblastech se můžete zlepšit. Buďte krok před ostatními a připravte se tak na budoucnost.