Články

Anna Hůrková

Co je to vlhká teplota?

Vlhká teplota (anglicky wet-bulb temperature) je nejnižší teplota, které je možné za dané vlhkosti a teploty dosáhnout pouhým odpařováním vody (např. pocením). Vlhká teplota je důležitá z hlediska...

číst více

Co znamená zkratka ESG?

Poprvé se termín ESG objevil v roce 2005 ve zprávě „Právní rámec pro integraci environmentálních, sociálních a správních otázek do institucionálních investic“. Z názvu vyplývá, že původně se...

číst více

Co je CSRD a proč je důležitá pro ESG?

CSRD, neboli Corporate Sustainability Directive, je nová evropská směrnice, která nahradí směrnici o nefinančním reportingu (NFRD) 2014/95/EU, a která bude v mnohem širším měřítku zahrnovat otázky...

číst více

Jak se měří uhlíková stopa?

Uhlíková stopa (carbon footprint) měří množství skleníkových plynů, které bylo vytvořeno a vypuštěno do ovzduší při určité aktivitě nebo při výrobě určitého produktu. Uhlíkovou stopu je možné...

číst více

Proč měřit uhlíkovou stopu?

Množství skleníkových plynů v atmosféře se zvyšuje v důsledku lidské činnosti. Vědci toto tvrzení opírají o měření množství různých izotopů uhlíku v atmosféře (nejběžnější uhlík C-12 je zastoupen z...

číst více

Jste připravení na změnu?

Nechte si odborně posoudit společenskou odpovědnost vaší firmy i dodavatelského řetězce ještě dnes a zjistěte, ve kterých oblastech se můžete zlepšit. Buďte krok před ostatními a připravte se tak na budoucnost.